Dienst Veleningen
Eerste Stap: Eigen Bezit Advies Gevende Diensten

De eerste stap is een onderzoek naar objektieven van de klanten en hun doelstellingen over de verspreiding van eigen bezit. De volgende stappen houden in:

 • Advies over de verdeling van eigen bezit op lang termijn.
 • Het verlenen van verkoop en adverterende diensten voor bestaande projekten speciaaal op globaal gezien onroerend goed.
 • Onderzoek en analyze om de juiste deelname in investerings programma's en mogelijke overname van bestaande firma's.
 • Het evalueren van de optimale kapitaal strukturen voor investeringen naar gelang de kondities in de markt en de voorkeur van de klient.
 • Het vinden van bedrijfs-leiders over eigen bezit in onroerend goed, prive kapitaal en risiko kapitaal in kleine firma's.
Tweede Stap: De Uitvoering

Als de beslissingen eenmaal genomen zijn over de investerings programma's neemt Qonnect Partners de leiding over de uitvoering van de programma's en investeringen door:

 • Het organizeren van de leidinggevende afdoenings groep
 • De struktuur van de handelszaak in een optimale vorm.
 • Het verschaffen van extra professionele diensten en financiele hulpbronnen voor elke situatie.
 • Het bijeen garen van alle onderdelen om zo snel mogelijk een afronding te bereiken.
Derde Stap: Het beheren van Eigen Bezit

Na de voltooing van investeringen van de client zullen de leiders van Qonnect Partners een aktieve rol spelen in de begeleiding van de langdurend investeringen waaronder:

 • Deelname in de lange termijn inspekties.
 • Het kreeren van projekties voor investerings opbrengsten.
 • Het verschaffen van direkte en indirekte verkoop diensten.
 • Verkrijgen van extra kapitaal voor bestaande firma's en herstruktuering van de firma's financien.
 • Aktieve deelname in direktie funkties als die te pas komen.